Desenvolupament a mida a Barcelona

Intranets, extranets, aplicacions de gestió, e-commerce, etc. 

Quan es tracta de posar el focus en la productivitat, ens posem al vostre costat per avaluar les vostres necessitats i crear solucions a mida de gran qualitat. Fàcils de mantenir i fer crèixer. La nostra experiència ens avala.

Projectes

Hem desenvolupat desenes de projectes en tots els àmbits

Aplicacions de gestió ambiental [Agència de Salut Pública de Barcelona]

  • Gestió Integral dels Programes de Vigilància Ambiental
  • Sistema de control de plagues a edificis i mercats
  • Sistema d'alertes de contaminació per SMS

Eina de gestió de consultes i queixes [Síndic de Greuges]

Intranet [ATLL]

Eina de gestió de les entitats associades i serveis [ACRA]

Plataforma online de gestió de beques [Fundació Catalunya La Pedrera]

Solució e-commerce [Disfred]

Descripció i traducció de productes [MANGO]

Aplicació per introduir les descripcions dels productes de la botiga online de Mango i gestionar el workflow amb l’equip extern de traductors.

Intranet i sincronització sistema ticketing [Palau de la Música Catalana]

Gestió d'activitats [Institut Municipal d’Educació de Barcelona]

Eina de comandes online [Laboratorios LETI]

CRM [ROCA]

Captació, gestió de contactes, e-mailing i inscripció a activitats pels centre ROCA Gallery de Barcelona, Madrid, Lisboa i Londres.

Innovadora solució e-commerce [peix.cat]

Desenvolupament Backend

Python

Python és un dels llenguatges de programació més potents i prestigiosos del món. És el llenguatge que s'utilitza en molts desenvolupaments de Google com el YouTube. També és molt utilitzat en l'àmbit científic. Al voltant del Python han crescut solucions i frameworks que faciliten molt els desenvolupaments d'aplicacions online. Destaquen Django per a solucions de gestió continguts.

Woost, el gestor de continguts de codi obert de Whads, està desenvolupat en Python.

PHP

PHP és el llenguatge més popular pel desenvolupament web. És el llenguatge de programació de WordPress i Drupal, gestors amb els que hem fet molts dels nostres projectes. És també el llenguatge d'entorns de desenvolupaments (frameworks) com Laravel, CakePHP o CodeIgniter que són molt populars.

NodeJS

NodeJS és un entorn de desenvolupament backend en JavaScript que està tenint un gran creixement en els últims anys. És especialment útil per a desenvolupar de solucions d’alta disponibilitat i concurrència. Missatgeria, jocs online, etc.

Desenvolupament Frontend

En el desenvolupament d’aplicacions online és cada vegada més important la part corresponent al navegador (frontend).