Avís legal

El web www.whads.com és propietat de Whads Media Studios, S.L., en el endavant WHADS. El fet d'accedir-hi implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d'ús, en compliment a les disposicions legals vigents a Espanya de Protecció de dades de caràcter personal, Reglament UE 2016 / 679y de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI).

Vosté, haurà de llegir atentament i acceptar les presents condicions d'ús en el seu caràcter d'Usuari Internet, en el endavant "usuari" i es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit del lloc web i de tots els seus continguts, eines i funcionalitats.

Dades de contacte:

Whads Media Studios, S.L
B66879909
C / Pujades, 77, - 08005 - Barcelona.
Telèfon de contacte +34 93 246 10 70
E-mail: whads@whads.com
Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 45.461, Foli 60, Full 494.310.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual d'aquesta pàgina web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació i els diferents elements en ella continguts són titularitat de WHADS, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies, logotips, etc ..., inclosos en aquest lloc web han concedit a WHADS les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a disposició del públic.

S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web només i exclusivament si concorren les següents condicions: 
1- Que sigui compatible amb els objectius d'aquesta pàgina web 
2- Que es realitzi amb l'exclusiu ànim d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública o transformació sense el consentiment exprés de WHADS

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de WHADS, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Enllaços hipertextuals

WHADS posa a disposició dels Usuaris enllaços o links per tal de facilitar l'accés a la informació, serveis i altres continguts disponibles a Internet. Els enllaços o links habilitats poden conduir a l'Usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre els quals WHADS no exerceix cap tipus de control. La posada a disposició de l'Usuari de tals enllaços, directoris i eines de cerca té per objecte facilitar als Usuaris la recerca i accés a la informació disponible a Internet; en cap cas tindran la consideració de recomanacions als usuaris, de manera que la decisió d'utilitzar-los serà sempre responsabilitat d'aquests últims.

Exclusió de Garanties i Responsabilitats

WHADS inclou en aquest lloc web informació precisa i actualitzada; no obstant això, la informació allotjada en el mateix podria arribar a contenir inexactituds tècniques o errors tipogràfics, de manera que WHADS no oferirà cap garantia respecte a la mateixa i no respon, en conseqüència, de la seva precisió, integritat, veracitat, suficiència, actualitat o exhaustivitat, ni dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, de la mateixa. WHADS no garanteix la inexistència d'errors en l'accés al web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los.
Tant l'accés a aquest web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. WHADS no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús de la informació. WHADS no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.
WHADS no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major, com per exemple: error en les línies de comunicacions, defectes en el Hardware i Software dels usuaris, fallades en la xarxa d'Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades). No es garanteix que la pàgina web vagi a funcionar constant, fiable i correctament, sense demores o interrupcions.

Tractament de dades i seguretat de la informació

WHADS tractarà dades de caràcter personal a través d'aquesta pàgina web. L'usuari podrà consultar la política de protecció de dades aplicada a aquest tipus d'informació, a través de l'enllaç política de privacitat, el contingut s'ajusta al que Regulat en el Reglament UE 2016/679 i en la L.O3 / 2018 de 5 de desembre.

Suspensió del servei

WHADS es reserva el dret a suspendre la visualització d'aquesta pàgina web en totes o en algunes de les seves funcions en relació amb totes les necessitats relatives a l'eficàcia i la seguretat de la mateixa.

Jurisdicció

El lloc web www.whads.com es dirigeix ​​al públic espanyol i està regit en tots i cadascun dels seus extrems per la normativa espanyola que resulti d'aplicació. L'usuari accepta expressament aquest extrem així com que els Jutjats i Tribunals competents per conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules, i per resoldre qualsevol dubte o controvèrsia que pogués derivar-se de l'existència, accés, utilització o contingut del present Avís Legal del lloc web són els espanyols.