Avís legal

La pàgina www.whads.com és propietat de Whads Media Studios, S.L, n'ho avanci WHADS.

El fet d'accedir a aquesta pàgina web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d'ús, en compliment a les disposicions legals vigents a Espanya de Protecció de dades de caràcter personal, Reglamento UE 2016/679 i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI).

Ud. haurà de llegir atentament i acceptar les presents condicions d'ús en el seu caràcter d'Usuari d'internet, n'ho avanci "usuari", comprometent-se a fer un ús adequat, correcte i lícit del lloc web i de tots els seus continguts, eines i funcionalitats.

Dades de contacte:

Whads Media Studios, S.L
B66879909
C / Pujades, 77, - 08005 - Barcelona.
Telèfon de contacte +34 93 246 10 70
E-mail: whads@whads.com
Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 45.461, Foli 60, Full 494.310.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual d'aquesta pàgina web, www.whads.com el seu codi font, disseny, estructura de navegació i els diferents elements en ella continguts són titularitat de WHADS, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies, logotips, etc..., inclosos en aquest lloc web han concedit al WHADS les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a la disposició del públic.

S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si concorren les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb els objectius d'aquesta pàgina web 2) Que es realitzi amb l'exclusiu ànim d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública o transformació sense el consentiment exprés de WHADS.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de WHADS, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Enllaços hipertextuals

WHADS posa a la disposició dels Usuaris enllaços  amb la finalitat de facilitar l'accés a la informació, serveis i altres continguts disponibles en Internet. Els enllaços  habilitats poden conduir a l'Usuari a altres llocs i pàgines Web gestionades per tercers, sobre els quals WHADS no exerceix cap tipus de control. La posada a la disposició de l'Usuari de tals enllaços, directoris i eines de cerca té per objecte facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació disponible en Internet; en cap cas tindran la consideració de recomanacions als usuaris, per la qual cosa la decisió d'utilitzar-los serà sempre responsabilitat d'aquests últims.

Exclusió de Garanties i Responsabilitats

WHADS inclou en aquest lloc web informació precisa i actualitzada; no obstant això, la informació allotjada en el mateix podria arribar a contenir inexactituds tècniques o errors tipogràfics, per la qual cosa WHADS no oferirà cap garantia respecte a la mateixa i no respon, en conseqüència, de la seva precisió, integritat, veracitat, suficiència, actualitat o exhaustivitat, ni dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin deure's a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, de la mateixa. WHADS no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l'accés a aquest web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. WHADS no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús de la informació. WHADS no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

WHADS no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major, com per exemple: error en les línies de comunicacions, defectes en el Maquinari i Programari dels usuaris, fallades a la xarxa d'Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades). No es garanteix que la pàgina web vagi a funcionar constant, fiablement i correctament, sense demores o interrupcions.

Tractament de dades i seguretat de la informació

WHADS tractarà dades de caràcter personal a través d'aquesta pàgina web. L'usuari podrà consultar la política de protecció de dades aplicada a aquest tipus d'informació, a través de l'enllaç política de privadesa,  el contingut de la qual s'ajusta al Regulat en el Reglament UE 2016/679.

Suspensió del servei

WHADS es reserva el dret a suspendre la visualització d'aquesta pàgina web en totes o en algunes de les seves funcions en relació amb totes les necessitats relatives a l'eficàcia i a la seguretat d'aquesta.

Jurisdicció

El lloc web www.whads.com es dirigeix al públic espanyol i està regit en tots i cadascun dels seus extrems per la normativa espanyola que resulti d'aplicació. L'usuari accepta expressament dit extrem així com que els Jutjats i Tribunals competents per conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació d'aquest clausulat, i per resoldre qualsevol dubte o controvèrsia que pogués derivar-se de l'existència, accés, utilització o contingut del present Avís Legal o del lloc web són els espanyols, i se sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.